Jetrin Yllman

Jetrin Yllman

  • Full name: Jetrin Yllman (เยตริน อิลล์มาน)
  • Nick name: Grape (เกรฟ)
  • Born in Stockholm, Sweden, 02:40 CET, July 9, 2007
  • Father: Jens Yllman, Mother: Darak Yllman
  • Sister: Jentra Yllman

Pictures

Update: 2007-10-15
Jens Yllman :Author
Copyright © Jens Yllman