Darak Yllman

Darak Yllman

  • Full name: Darak Yllman (ดารัก อิลล์มาน)
  • Born as Darak Kaewkhong (ดารัก แก้วคง)
  • Nick name: Noi (หน่อย)
  • Born in Phetchabun, Thailand, December 4, 1978
  • Married to Jens Yllman
  • Children: Jentra Yllman, Jetrin Yllman
  • Father: Salat Kaewkhong, Mother: Chanai Kaewkhong
  • Brother: Bunam Kaewkhong, Sister Sawani Kaewkhong
Update: 2007-07-17
Jens Yllman :Author
Copyright © Jens Yllman